กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 เปลไม้ไผ่ ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายรพีรัฐ ถิระการ 0844916189
2 ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ 2 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ุคุณโอ๊ะ 0862022675
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี