กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ผลิตภัณฑ์เสื่อจากผือและกก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อ เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี นางอัจฉรา ทัดเทียม 083 7377365
2 พานพุ่มเงิน พุ่มทอง จากผ้า น.ส.สุกัญญา วิวรรณ์ 72 ม.3 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุม จ.อุบลราชธานี น.ส.สุกัญญา วิวรรณ์ 0930806553
3 พรมเช็ดเท้า คุณสมพงษ์ รักโคตร ประธานศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CLC) ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี คุณศิวพร ศรีนวล 0854977683
4 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มเย็บผ้าบ้านทุ่งเกลี่ยง หมู่ที่ 6 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี คุณกมลพร ศรีไสยเพชร 097-9730378
5 ผลิตภัณฑ์เปลญวน นางทองยู้ ยืนยง ประธานศูนย์ CLC ศูนย์ CLC บ้านพับ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน คุณกาญจนา มิ่งเมือง 085-0172271
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี