กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดพะเยา

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ยาหม่องสมุนไพร กลุ่มผู้สุงอายุตำบลหนองหล่ม กลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา แม่สุนา/แม่หนำแก้ว 061-2794638 / 080-6758147
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดพะเยา