กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครนายก

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ดอกไม้เทียนหอมลอยน้ำ กลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้าและเทียนหอมลอยน้ำ 131 หมู่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางอุ่นเรือน คำสังมะดัน 0818639830
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก