กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักคำภู 84 หมู่ 10 บ้านหนองไชยวาลย์ ตำบลนาใน อำเภอพรรรานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 นางสาวสุปราณี โถชาลี 09-3486-2695,06-5154-5175
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดสกลนคร