กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาบ้านกฤษณา เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คุณอัญชลี แก้วหอมคำ 0891204126
2 ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาบ้านกฤษณา เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คุณอัญชลี แก้วหอมคำ 0891204126
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี