กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 รังไหมประดิษฐ์ ของกลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 68/1 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ID Line:0904293609 Facebook: socoon นายกิติศักดิ์ ขจรภัย 090-4293609
2 กระเป๋าด้นมือตำบลบ้านโปร่ง 90 ม.1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ. สระบุรี 18190 ป้ามัย 081-2913880
3 กลุ่มประดิษฐ์ของใช้จากเชือกร่ม 109/1ม.4ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 นางอวยพร บุญยัง 0827111342
4 กลุ่มสานตะกร้าจากฟาง ต.บ้านครัว 96/5 หมู่ 6 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นางสมบัติ พุฒคำ 089-0750892
5 กลุ่มกล้วยม้วนบ้านหนองหลุม 16/3 หมู่ที่ 7 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เพ็ญศรี สายบุญมา 085-1817872
6 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม 44 หมู่ที่ 4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 สำรวย หมายมั่นสมสุข 089-4139238
7 กล่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวขนมทองม้วน 11 ม.3 ต.นายาว อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี อภิษฎา มุสิกะพันธ์ 089-9044667
8 สมุนไพรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเขื่อนช้าง 41 หมู่ 4 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ไพลิน แย้มเกตุ 061-5464590
9 กระหรี่ปั๊บอำเภอมวกเหล็ก กลุ่มแม่บ้านเทศบาล ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ศิริพร ดิบแดง 081-5708066
10 น้ำผักผลไม้สกัดอำเภอมวกเหล็ก วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ศิริพร ดิบแดง 036-341646
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดสระบุรี