กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ฅนรักษ์เรือ นายชัชวาล ชาวสมุทร ศูนย์จำหน่าย เรือประมงจำลอง (งานแฮนด์เมด) เลขที่ 65 / 4 หมู่ 5 ต. บางหญ้าแพรก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 นายชัชวาล ชาวสมุทร 089 7457888
2 เม็ดไม้ธรรมชาติ 42/1 ม.2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายอนันต์ รอดพาที 086-7959510
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร