กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่ม สตรี เด็ก และเยาวชน ปั้นดินไทย ตุ๊กตาถ่านดับกลิ่น  (แกะ) กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน ปั้นดินไทย 129/1 หมู่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวพิมพ์ชนก ห้วยหงษ์ทอง 0656626459
2 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง บ้านเหล่ามะละกอ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง บ้านเหล่ามะละกอ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเหล่ามะละกอ เลขที่ 21 หมู่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คุณนที ลอยลม 0892133532
3 กลุ่มแม่บ้านอิ่มสุข กลุ่มแม่บ้านอิ่มสุข 75/9 หมู่ 1 ซอยสัตย์วินิจ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังวัดราชบุรี คุณสินีนาถ สัตย์วินิจ 0818380390
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดราชบุรี