กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดระนอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่มสตรีถักโครเชต์บ้านบางมัน กลุ่มสตรีถักโครเชต์บ้านบางมัน 4/10 หมู่ที่ 1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง นางอาสาน๊ะ อินตัน 09-3931-3664 ,08-4056-5147
2 กลุ่มทอเสื่อกก เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก 21 หมู่ที่ 3 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง นางบุษบามาศ การพันธ์ 08-6274-5181
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดระนอง