เสื้อเย็บมือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทย
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทย 2 ม.7 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
ชื่อผู้ติดต่อ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทย
เบอร์โทร: 
088-7475895