สานตะกร้า/กระเช้าจากเชือกร่ม

กลุ่มชุมชนบ้านบางโพธิ์ศรี เป็นกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันผลิตตระกร้า/กระเช้าจากเชือกร่ม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มชุมชนบ้านบางโพธิ์ศรี
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ครูวินันท์ คุ้มทรัพย์
เบอร์โทร: 
091-028-8119