รังไหมประดิษฐ์

โคมไฟรังไหม

    กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง รูปทรงที่บิดเบี้ยวสะกดคนดู กำเนิดจากรังไหมนับร้อยรัง เย็บต่อกันตามแต่รูปทรงของรังไหมแต่ละรังจะพาไป เป็นแนวความคิดที่ให้ธรรมชาติเป็นผู้นำทางเรา กำเนิดเป็นความงามในรูปแบบใหม่ ประติมากรรมที่ได้นั้น ถูกนำมาใช้งานในรูปแบบโคมไฟสร้างบรรยากาศภายในบ้าน โคมไฟเพดาน คล้ายมีก้อนเมฆลอยล่องอยู่ภายในบ้าน เป็น Art Piece ชิ้นงามที่สร้างจุดเด่นให้กับสถานที่

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
ของกลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 68/1 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ID Line:0904293609 Facebook: socoon
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นายกิติศักดิ์ ขจรภัย
เบอร์โทร: 
090-4293609