ยาหม่องสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุที่จำหน่ายมีดังนี้

  1. ยาหม่องสมุนไพร ราคาขวดละ 35 บาท
  2. ยาหม่องสมุนไพร ขนาดเล็ก (ของชำร่วย) ราคาตลับละ 5 บาท
  3. ครีมยากันยุง ราคาตลับละ 35 บาท
  4. สเปย์ฉีดกันยุง ราคาขวดละ 35 บาท
  5. น้ำมันหอมระเหย ราคาขวดละ 25 บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มผู้สุงอายุตำบลหนองหล่ม
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ชื่อผู้ติดต่อ: 
แม่สุนา/แม่หนำแก้ว
เบอร์โทร: 
061-2794638 / 080-6758147
ยาหม่องสมุนไพร
ยาหม่องสมุนไพร ขนาดเล็ก (ของชำร่วย)