น้ำพริกบ้านแก่งคอยเหนือ

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มสัมมาชีพบ้านแก่งคอยเหนือ หมู่ 9 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ: 
กลุ่มสัมมาชีพบ้านแก่งคอยเหนือ
เบอร์โทร: 
085-4495063