น้ำผักผลไม้สกัดอำเภอมวกเหล็ก

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ศิริพร ดิบแดง
เบอร์โทร: 
036-341646