ถังเตี๊ยเสริมโครงเหล็ก

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล 67 ม.1 ถนนชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
ชื่อผู้ติดต่อ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล
เบอร์โทร: 
086-6963498