ตะกร้าเชือกปอฟาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มสตรีบ้านไร่กล้วย
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นางพันธ์ประภา บางขาม
เบอร์โทร: 
089-7419115