ตะกร้าปอเฮ

ผลิตภัณฑ์ตะกร้่าถ้กด้วยเชือกปอเฮ
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
นางสาวลำพวร ภู่พุ่ม
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
76/2 ม.2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นางสาวลำพวร ภู่พุ่ม
เบอร์โทร: 
085-0494602