ดอกไม้เทียนหอมลอยน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้าและเทียนหอมลอยน้ำ
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
131 หมู่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นางอุ่นเรือน คำสังมะดัน
เบอร์โทร: 
0818639830
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ
เทียนหอมลอยน้ำ