ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
44 หมู่ที่ 4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ชื่อผู้ติดต่อ: 
สำรวย หมายมั่นสมสุข
เบอร์โทร: 
089-4139238