ดอกไม้ประดับ/ดอกไม้จันทน์/พวงหรีด

                                                                          

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาดอาษา  เป็นกลุ่มอาชีพของแม่บ้านเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา จะร่วมตัวกันเพื่อผลิตดอกไม้ประดับ ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด เพื่อจำหน่ายเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาดอาษา
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
999 หมู่ 1 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นางกัลยารัตน์ สาสะ
เบอร์โทร: 
081-9711228