คุกกี้ผักหวานและข้าวเกรียบผักหวาน อบต.ขีดขิน

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
ศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.เมืองขีดขิน เลขที่ 225 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เบอร์โทร: 036-201220
ชื่อผู้ติดต่อ: 
วงศ์ศรี เพ็ชรแก้ว
เบอร์โทร: 
095-4162954