กลุ่มแม่บ้านอิ่มสุข

ผลิตภัณฑ์จากการฝึกหลักสูตรสานตะกร้า 

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มแม่บ้านอิ่มสุข
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
75/9 หมู่ 1 ซอยสัตย์วินิจ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังวัดราชบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ: 
คุณสินีนาถ สัตย์วินิจ
เบอร์โทร: 
0818380390