กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกกเทศบาลเมืองแก่งคอย

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแก่งคอย
ชื่อผู้ติดต่อ: 
โชค มะลิซ้อน
เบอร์โทร: 
086-7830102