กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง บ้านเหล่ามะละกอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง บ้านเหล่ามะละกอ
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเหล่ามะละกอ เลขที่ 21 หมู่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ: 
คุณนที ลอยลม
เบอร์โทร: 
0892133532