กลุ่มพับเหรียญโปรยทาน

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
111 หมู่ 1 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ: 
แสงอรุณ ดวงศิริ
เบอร์โทร: 
084-5291116