กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักคำภู

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
84 หมู่ 10 บ้านหนองไชยวาลย์ ตำบลนาใน อำเภอพรรรานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นางสาวสุปราณี โถชาลี
เบอร์โทร: 
09-3486-2695,06-5154-5175