กลุ่มกล้วยม้วนบ้านหนองหลุม

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
16/3 หมู่ที่ 7 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ชื่อผู้ติดต่อ: 
เพ็ญศรี สายบุญมา
เบอร์โทร: 
085-1817872