กระเป๋าล้อลาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่ 11 หมู่ 2 บ้านม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นางเสนอ อามาตรมนต
เบอร์โทร: 
0872201465