กระเป๋าถักจากเชือกร่ม

กลุ่มชุมชนบ้านบางโพธิ์ศร เป็นการรวมตัวของแม่บ้านที่ว่างงานเพื่อถักกระเป๋าจากเชือกร่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ: 
กลุ่มชุมชนบ้านบางโพธิ์ศร
สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
55 หมู่ที่ 6 บ้านบางโพธิ์ศรี ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ผู้ใหญ่ สมหมาย เจือจาน
เบอร์โทร: 
093-292-3127