กระหรี่ปั๊บอำเภอมวกเหล็ก

สถานที่จำหน่าย/ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มแม่บ้านเทศบาล ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ศิริพร ดิบแดง
เบอร์โทร: 
081-5708066