กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 สมบัติไหมไทย ผลิตสินค้า จากเส้นใยประดิษฐ์ยางพารา 30 หมู่3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสมบัติ คชเหี้ยม 084-3163088
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์