กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 เตาเผาถ่านแบบตั้งถ่านให้ความร้อนสูงประหัยดเวลาในการเผาสามารถเครื้อนย้าย นายสุรชัย จำจด นายสุรชัย จำจด 0812951011/ 0819457156
2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข(สุนีย์เห็ดแปรรูป)แบรนด์คุณสุนีย์/แม่สุนีย์ แบรนด์คุณสุนีย์/แม่สุนีย์ กลุ่มผู้ผลิต..วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุขประธานกลุ่มคุณสุนีย์..ศรีวงงษา..37ม.20บ้านอุดมสุขต.วังท่าช้างอ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี(25110) คุณสุนีย์..ศรีวงงษา ติดต่อสินค้าที่092-9254055..098-7238455
3 หมวกไม้ไผ่ รวมใจชุมชน หมวกไม้ไผ่ รวมใจชุมชน คุณพูลทรัพย์ แลพวง 0954084344
4 หมวกไม้ไผ่ร่วมใจชุมชน คุณพูลทรัพย์ แลพวง 16 ม.17 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี คุณพูลทรัพย์ แลพวง 0954084344
5 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพอเพียงตามรอยพ่อ คุณดาราพร สำนักเพชร วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพอเพียงตามรอยพ่อ 127 ม.1 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คุณดาราพร สำนักเพชร 0614957712
6 เปลญวน เปลญวน 1 ม.4 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี คุณธนิษฐา ทับทิม 099-2202214
7 ไม้กวาดดอกหญ้า คุณพงษ์พล เดชสุภา 53 ม.15 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี คุณพงษ์พล เดชสุภา 087-9896378
8 ตระกร้าสานจากเส้นพลาสติก คุณดลนภา พันธ์ธรรม กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านใหม่สามัคคี โดย นางดลนภา พันธ์ธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 คุณดลนภา พันธ์ธรรม 081-209-3105 / 037—276-043
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดปราจีนบุรี