กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 เตาเผาถ่านแบบตั้งถ่านให้ความร้อนสูงประหัยดเวลาในการเผาสามารถเครื้อนย้าย นายสุรชัย จำจด นายสุรชัย จำจด 0812951011/ 0819457156
2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข(สุนีย์เห็ดแปรรูป)แบรนด์คุณสุนีย์/แม่สุนีย์ แบรนด์คุณสุนีย์/แม่สุนีย์ กลุ่มผู้ผลิต..วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุขประธานกลุ่มคุณสุนีย์..ศรีวงงษา..37ม.20บ้านอุดมสุขต.วังท่าช้างอ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี(25110) คุณสุนีย์..ศรีวงงษา ติดต่อสินค้าที่092-9254055..098-7238455
3 หมวกไม้ไผ่ รวมใจชุมชน หมวกไม้ไผ่ รวมใจชุมชน คุณพูลทรัพย์ แลพวง 0954084344
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดปราจีนบุรี