กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กระเป๋าเชือกมัดฟาง ต.กะทู้ นางประทุมรัตน์ โตนด 0813963169
2 กระเป๋าผ้า (เย็บมือ) ต.เทพกระษัตรี นางนุชลี จิตต์สวาท 0915279377
3 กระเป๋าราตรี ต.ไม้ขาว นายพงษ์ศักดิ์ โยธารักษ์ 0842403890
4 กระเป๋าถักโครเช ต.ตลาดเหนือ นางอารีย์ ตันนาภัย 0816060995
5 หมวกเชือกมัดฟาง ต.กะทู้ นางประทุมรัตน์ โตนด 0813963169
6 ผ้ามัดย้อม ต.สาคู นางสมทรง อักษรสวัสดิ์ 0896478326
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดภูเก็ต