กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดพิจิตร

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ตะกร้าปอเฮ ผลิตภัณฑ์ตะกร้่าถ้กด้วยเชือกปอเฮ นางสาวลำพวร ภู่พุ่ม 76/2 ม.2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นางสาวลำพวร ภู่พุ่ม 085-0494602
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดพิจิตร