กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่มจักรสานของใช้ด้วยเส้นพลาสติกบ้านห้วยหินเพลิง ของใช้จากเส้นพลาสติก กลุ่มจักรสานของใช้ด้วยเส้นพลาสติกบ้านห้วยหินเพลิง 143 หมู่ที่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวนัยนา เพ็งอุดม 0810145487
2 ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ 100% ปุ๋ยมูลไส้เดือน 24/12 หมู่ที่ 2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางสาวธนวรรณ บัวเพชร์ 0968303345
3 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร 93 หมู่ที่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางสาวจันทร์จิรา เขตน้อย 0831884531
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี