กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่มจักรสานของใช้ด้วยเส้นพลาสติกบ้านห้วยหินเพลิง ของใช้จากเส้นพลาสติก กลุ่มจักรสานของใช้ด้วยเส้นพลาสติกบ้านห้วยหินเพลิง 143 หมู่ที่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวนัยนา เพ็งอุดม 0810145487
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี