กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กาแฟคั่วอราบิกา 100% กาแฟคั่วอราบิกา 100% ไร่กาแฟจ่านรินทร์ ไร่กาแฟจ่านรินทร์ 63 หมู่ 3 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67000 ดาบตำรวจนรินทร์ ศรีมรกตมงคล 089-2272758
2 กระชายดำ กลุ่มผลิตขิงผง 101 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 กลุ่มผลิตขิงผง 089-2680700
3 น้ำมะขามพร้อมดื่ม ไร่ชนิกา 319 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ไร่ชนิกา 081-9534124, 056-731042
4 ออมสินกะลา กลุ่มออมสินกะลา 376 ม.15 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 กลุ่มออมสินกะลา 089-5844606
5 นาฬิกานกคู่รัก กลุ่มอาชีพเซรามิคบึงสามพัน 195 หมู่ 9 บ้านบึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 คุณปานทิพย์ สนเต่า 8 1801 6619, 08 9808 1614, 056 731309
6 เก้าอี้หวาย บุษกรเครื่องหวาย 162 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 บุษกรเครื่องหวาย 080-8399246
7 เครื่องเบญจรงค์ (ม้าเบญจรงค์) ม้าเบญจรงค์ กลุ่มบ้านเบญจรงค์เมืองศรีเทพ 66 ม.12 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 6717 กลุ่มบ้านเบญจรงค์เมืองศรีเทพ 089-0440778
8 ผ้าห่มนวม กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ 086-2036695, 084-7783210
9 เครื่องเบญจรงค์ อาชีพเบญจรงค์วังใหญ่ 53/1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 อาชีพเบญจรงค์วังใหญ่ 089-2399662
10 ที่นอนสุขภาพ กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง 244 หมู่ 11 บ้านหนองบัวทอง ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 นายวานิช จำสนิท 089-5648799
11 ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวไร่แก่งกะพรุน 15 ม.6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 ข้าวไร่แก่งกะพรุน 062-2941591
12 ข้าวเหนียวพันธ์ดำลืมผัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดไม้ติดมือเขาค้อ 46 ม.5 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดไม้ติดมือเขาค้อ 089-0629782
13 ข้าวกล้องหอมมะลิเพื่อสุขภาพ กาจเดชาอโรคลายาฟาร์ม 406 ม.5 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 กาจเดชาอโรคลายาฟาร์ม 086-9796687
14 ทองม้วนรสงา (แบบแท่ง) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับเจริญ 184 บ้านซับเจริญ หมู่ 9 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 นางมณี หยวกทอง 08-9859-3737
15 มะขามเปี้ยวอัดก้อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง 281 ม.4 ซอยทวีโชค ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง 08-7077-7285
16 น้ำพริกมะขามอ่อน กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ 7 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 คุณบุญธรรม แสนภูมิ 08-9460-1652, 0-5679-9061
17 ขิงหยอง กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ 121 ม.1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ 086-2064954
18 มะขามคลุกน้ำตาลมีเมล็ด ร้านมะขามขิม - ขวัญ 20 ม.11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 ร้านมะขามขิม - ขวัญ 081-8841704
19 มะขามคลุก บริษัท ปิ่นเพชร จำกัด 143 หมู่ 3 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 บริษัท ปิ่นเพชร จำกัด 056-747171
20 มะขามหวานอบไร้เมล็ด กลุ่มภูมิไทร่วมใจ 134/5 ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ 081-9004537 ,056-745826

Pages

Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดเพชรบูรณ์