กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กระเป๋าถักเชือร่ม - กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน 39/426 มบ.พรพิมาน ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี. 12110 นางญาณิศา จงปัญญานนท์ 094546-5425
2 ผ้าใยบัวการบูรหอมแฟนซี - กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน 39/426 มบ.พรพิมาน ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี. 12111 นางญาณิศา จงปัญญานนท์ 094546-5425
3 เสื้อกัดสี - กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน 39/426 มบ.พรพิมาน ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี. 12112 นางญาณิศา จงปัญญานนท์ 094546-5425
4 ตะกร้าถักเชือกร่ม - กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน 39/426 มบ.พรพิมาน ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี. 12113 นางญาณิศา จงปัญญานนท์ 094546-5425
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดปทุมธานี