กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม กลุ่มอาชีพชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม กลุ่มอาชีพชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คุณกิตติ์รวี ตฤณธวัช 081-8832107
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดนครปฐม