กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กระเป๋าล้อลาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่ 11 หมู่ 2 บ้านม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 นางเสนอ อามาตรมนต 0872201465
2 ถังเตี๊ยเสริมโครงเหล็ก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล 67 ม.1 ถนนชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล 086-6963498
3 เสื้อเย็บมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทย 2 ม.7 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทย 088-7475895
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร