กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 แชมพูข้าวไรซ์เบอรรี่ กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง คุณจันทร์เพ็ญ 081-2891930 , 087-1805391
2 โลชั่นข้าวไรซ์เบอรี่ กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง คุณจันทร์เพ็ญ 0812891930, 0871805391
3 ครีมอาบน้ำจมูกข้าว กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง คุณจันทร์เพ็ญ 081-2891930 , 087-1805391
4 สเปรย์สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง คุณจันทร์เพ็ญ 081-2891930 , 087-1805391
5 ยาดมสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง คุณจันทร์เพ็ญ 081-2891930 , 087-1805391
6 ยาหม่องสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง กลุ่มสมุนไพรตำบลบ้านโป่ง เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง คุณจันทร์เพ็ญ 081-2891930 , 087-1805391
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดลำปาง