กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ผลิตภันฑ์จากผ้าปาเต๊ะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสุขคีรีบาติก 51/3 หมู่ 1 บ้านเขางาม, ถนนทางหลวงสาย 44, ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่, 81110 อารยา กระถินเทศ 0899704180
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดกระบี่