กลุ่มอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 ผ้าทอมัดหมี่ (ผ้าขาวม้า/ผ้าคลุมไหล่) กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี คุณวิไลรัตน์ ศรีเสถียร 0862134210
2 ผ้าทอตีนจก ผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นางชุติมา ป้อมคำ 0898652180