กลุ่มอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนิภาพร เล่าเต็ก