กลุ่มอาชีพ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
21 การทำธูปหอมตำบลดาวเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จสอ.สายบัว ภูมินา 086-7690682
22 ขนมไทยตำบลดอนทอง 19 หมู่ 4 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 กมลพรรณ สุภาสูรย์ 089-8309258
23 การทอเสื่อกก วัดบ้านช่องเหนือ หมู่ 5 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อมรเดช สมานมิตร 089-8015334
24 ผลิตภัณฑ์ไม้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 คุณรงค์ 099-2191133
25 น้ำมันหม่องสมุนไพร 109-1 หมู่ 1 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี น้ำค้าง 087-7605759
26 การทำมุ้งลวด องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง อ๋อย 084-5291116
27 สานตะกร้าจากพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี บุญญรัตน์ 080-4247395
28 ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง สมคิด มลิวัลย์ 081-3646780
29 สมุนไพร ต.ผึ้งรวง 111 หมู่ 1 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี แสงอรุณ ดวงศิริ 084-5291116
30 ตะกร้าเชือกมัดฟาง ต.ผึ้งรวง องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง แสงอรุณ ดวงศิริ 084-5291116

Pages