กลุ่มอาชีพ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 กระเป๋ารังไหมเย็บมือ - กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 68/1 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 นายกิติศักดิ์ ขจรภัย 090-4293609
2 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน 68 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 น.ส.อัญชลี พงษ์สิงห์ 082-3597469
3 กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกกเทศบาลเมืองแก่งคอย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแก่งคอย โชค มะลิซ้อน 086-7830102
4 กลุ่มอาชีพการทำธูปหอมเทศบาลเมืองแก่งคอย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแก่งคอย โชค มะลิซ้อน 086-7830102
5 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองสองตอน (พรมอเนกประสงค์) 2/2 หมู่ 3 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 สุวารี มีเจริญ 080-7016245
6 การทำกระเป๋าด้นด้วยมือตำบลหนองโน หมู่ 9 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 นางอำภา คำแก้ว 084-7758688
7 กลุ่มดอกไม้จันทน์ตำบลหนองจรเข้ กลุ่มอาชีพสตรีหนองจรเข้ เลขที่ 59 หมู่ 3 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี กัญจนา เพียนามโคตร 087-0953578, 097-3381299
8 ผลิตภัณฑ์ถักตำบลหนองจรเข้ กลุ่มอาชีพสตรีหนองจรเข้ เลขที่ 59 หมู่ 3 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี กัญจนา เพียนามโคตร 087-0953578, 097-3381299
9 สานกระเป๋าพลาสติกตำบลหนองจรเข้ กลุ่มอาชีพสตรีหนองจรเข้ เลขที่ 59 หมู่ 3 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี กัญจนา เพียนามโคตร 087-0953578, 097-3381299
10 กลุ่มพับเหรียญโปรยทาน 111 หมู่ 1 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี แสงอรุณ ดวงศิริ 084-5291116
11 กลุ่มอาชีพพวงหรีดดอกไม้จันทน์ อบต.ขีดขิน ศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.เมืองขีดขิน เลขที่ 225 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เบอร์โทร: 036-201220 น.ส.นภัสญาน์ ดวงคำ 081-2968150
12 คุกกี้ผักหวานและข้าวเกรียบผักหวาน อบต.ขีดขิน ศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.เมืองขีดขิน เลขที่ 225 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เบอร์โทร: 036-201220 วงศ์ศรี เพ็ชรแก้ว 095-4162954
13 น้ำพริกบ้านแก่งคอยเหนือ กลุ่มสัมมาชีพบ้านแก่งคอยเหนือ หมู่ 9 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กลุ่มสัมมาชีพบ้านแก่งคอยเหนือ 085-4495063
14 ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 62 ม.5 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 อมรเดช สมานมิตร 089-8015334
15 จักรสานไม้ไผ่ 19 หมู่4 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 กมลพรรณ สุภาสูรย์ 089-8309258
16 พรมเอนกประสงค์ กลุ่มอาชีพสามัคคีร่วมใจ เลขที่ 35/171 ม.9 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 มะลิ จันทร์ชาวนา 093-9697622
17 พวงมาลัยริบบิ้น 164 ม.4 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 กาญจนา จูน้อย 098-9182497
18 กระเป๋าผ้าด้นมือ 164 ม.4 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 กาญจนา จูน้อย 098-9182497
19 พัดจากไม้ไผ่ บ้านหางชะโด หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 ศรี 089-9020529
20 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 60 หมู่ 8 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระุบรี มนัส อ่อนศรี 081-7597429

Pages