กลุ่มอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 ผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว, ผ้าคลุมเตียง กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีนาหนองแคน 77 หมู่ 2 บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 คุณจิราภรณ์ คำกรฤ 042 635404, 089 024 7022