กลุ่มอาชีพ จังหวัดพิจิตร

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 กระเป๋าจากเชือกเส้นพลาสติก 107 ม.5 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง 097-9216161