กลุ่มอาชีพ จังหวัดชัยนาท

กลุ่มอาชีพ
ลำดับ กลุ่มอาชีพ รูปภาพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ติดต่อประธานกลุ่มอาชีพ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 กลุ่มผูกผ้าตำบลนางลือ 97 หมู่ 8 ต. นางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นางธนพร ใจแสน 0862043556